استانداری
a/
a
a
ارتباط با استاندار
قاسم سلیمانی
a
a
a/
همایش بین المللی ایمنی ،امنیتa
a
نمایشگاه و همایش بین المللی ایمنی ،امنیت و مدیریت بحران در سوانح طبیعی
a
a
معاونت سیاسی امنیتی
معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی
a/
نمایشگاه مجازی هفته دولتa
a
نمایشگاه مجازی هفته دولت
عملکرد دستگاه های اجرایی استان
a
a
a/
اخبار فرمانداری هاa
a
اخبار فرمانداری
a
a
فیش حقوقی
a/
ورود اعضاa
a
شناسه کاربري
کلمه رمز

کدامنیت  forget کلمه رمز را فراموش کرده ام
register ثبت نام

a
a
اوقات شرعی
width=6
دفتر امنیتی و انتظامی width=17
width=6
شرح وظايف:
۱-جمع آوری اخبار و گزارشات امنیتی وانتظامی از طریق واحدهای ذیربط استان به منظور بررسی مقدماتی و طبقه بندی آنها جهت طرح در شورای تأمین استان.
۲-بررسی و تجزیه و تحلیل رخدادها وگزارش های امنیتی،انتظامي ،سياسي، اجتماعی ،فرهنگي و... جهت ارایه به حوزه ستاد وزارت كشور و تهیه طرح های لازم جهت برنامه ریزی و پیشگیری از حوادث احتمالی.
۳-دریافت و بررسی خط مشی ها ودستورالعمل های صادره از طرف حوزه ستاد وزارت كشور و شورای امنیت كشور جهت طرح درشورای تأمین استان.
۴-تنظیم صورتجلسات و مصوبات شورای تأمین استان به منظور ابلاغ به مراجع ذیربط و پیگیری آنها.
۵-بررسی و پیگیری مصوبات شورای شهرستانها و ارائه گزارش آنها به شورای تأمین استان و انجام اقدامات لازم دراین زمینه.
۶-ارزیابی و تطبیق مصوبات شورای تأمین شهرستان ها با قوانین و مقررات، دستورالعمل ها و سیاست های عام امنیتی استان.
۷-انجام امور مربوط به نگهداری اسناد ومدارك و مكاتبات شورای تأمین استان.
۸-بررسی و انجام اقدامات لازم به منظورهماهنگی ارگان های امنیتی ، نظامی وانتظامی و پیگیری اجرای مصوبات شورای تامین استان .
۹-پیگیری و انجام امور مربوط به حفاظت مسمتر از اماكن و تأسیسات داراي طبقه بندی بویژه نقاط و تأسیسات حساس و حیاتی.
۱۰-شناسایی و پیگیری انجام امور مربوط به نقاط بحران خیز ، افراد شرور و سابقه دار و نزاع دسته جمعی و اتخاذ تدابیر واقدامات پیشگیرانه در رابطه با آنها و هماهنگی ارگان های اجرایی ، امنیتی و انتظامی در این زمینه.
۱۱-پیگیری و انجام امور مربوط به حمل واستفاده از مواد ناریه مطابق با قوانین و مقررات مربوطه و هماهنگی با ارگان ها وسازمان ها و دستگاه های اجرایی ذیربط در این زمینه.
۱۲-پیگیری استقرار و ایجاد و یا انحلال پست های ایست بازرسی و واحدهای انتظامی بصورت دائم و یا موقت از طریق قوانین ومقررات مربوطه.
۱۳-رسیدگی به شكایات مردم از مامورین انتظامی و انعكاس آنها به مراجع ذیربط.
۱۴-انجام اقدامات مربوط به كنترل ونظارت بر قاچاق كالا، اسلحه و مواد مخدر در استان.
۱۵-پیگیری اجرای قوانین و مقررات مربوط به ورود و اقامت اتباع خارجی واحوال شخصیه آنها در حوزه استان.
۱۶-دریافت و ثبت گزارش های مربوط به تردد مجاز و غیر مجاز اتباع خارجی در حوزه استان و انعكاس آنها به مراجع ذیربط.
۱۷-انجام امور مربوط به تقاضای تابعیت ،ترك تابعیت ، بقاء تابعیت و شناسایی و استملاك اتباع خارجی و تكمیل و ارسال مدارك مربوطه به وزارت كشور و سایر مراجع ذیربط.
۱۸-انجام امور مربوط به پناهندگان ومعاودان و اداره امور اردوگاه ها و انجام اقدامات لازم در جهت رفع نیازمندی ها،نواقص و معایب موجود از طریق مراجع مسئول.
۱۹-مطالعه و بررسی در مورد نیازمندی هاو تامین رفاه و برقراری مستمری پناهندگان معاودان و رانده شدگان و همچنین امورمربوط به اشتغال و آموزش آنها و تهیه گزارش های لازم در این زمینه جهت اتخاذ تصمیم مقتضی.
۲۰-انجام امور مربوط به ازدواج اتباع بیگانه با بانوان ایرانی .
۲۱-تشكل كمیته های فرعی جهت رسیدگی به امور مربوط به وضعیت پناهندگان، معاودان و
width=6
width=6
امام خمینی
دفتر مقام معظم رهبری
http://president.ir/
دولت
وزارت کشور
سامد
درگاه خدمات الکترونیکی ایران
سامانه اطلاعات مکانی سازمان امور عشایر ایران
a/
کد رهگیریa
a
برای پی گیری پیام خود ، کدرهگیری خود را وارد کنید

   
a
a
آمار بازدید
تعداد بازدیدکنندگان امروز 194
تعداد بازدیدکنندگان دیروز 221
تعداد کل بازدیدکنندگان تا امروز 5659719
تعداد کاربران بر خط 2
تعداد کاربران لاگین بر خط 0
Copyright @ 2010. ostan-chb.ir. All rights reserved.
Powered by DorsaPortal