پرتال استانداری چهارمحال و بختیاری

نظرسنجی عمومی در خصوص پیشنویس های سیاسی و مقررات استانی

شهروندان محترم می توانند نظرات خود در خصوص پیشنویس های سیاسی و مقررات استانی را در فرم زیر برای ما ارسال نمایند