پرتال استانداری چهارمحال و بختیاری
به منظور توسعه کسب و کار خرد و خانگي:

الگوي توسعه کارآفريني اجتماعي در استانها اجرا مي شود

کد خبر: 20500 تاریخ انتشار: 1397/05/13
نمایش: 821
اخبار
معاون مديرعامل بانک قرض الحسنه رسالت گفت: اين بانک در راستاي توسعه کسب و کارهاي خرد و خانگي، الگوي توسعه کارآفريني اجتماعي در استانها اجرا مي کند.
حمزه زارع زاده روز شنبه در نشستي با استاندار چهارمحال و بختياري با بيان اينکه بانک قرض الحسنه رسالت به عنوان عضوي از شبکه توسعه کارآفريني اجتماعي رسالت، نقش تامين مالي خرد در اين شبکه را برعهده دارد، افزود: هدف از اجراي اين الگو توانمندسازي مردم منطقه و ايجاد کسب و کارهاي خرد و خانگي است.

وي تصريح کرد: الگوي توسعه کارآفريني اجتماعي رسالت، الگويي براي توسعه کسب و کارهاي خرد و خانگي است.

زارع زاده با بيان اينکه توسعه کسب و کارهاي خرد و خانگي در شهرهاي کوچک و روستاها از جمله مهمترين اهداف اين شبکه است، تصريح کرد: استان چهارمحال و بختياري يکي از مناطق مدنظر براي الگوي توسعه کارآفريني اجتماعي رسالت است که در حال حاضر به دنبال بررسي و مطالعه منطقه هستيم.

معاون مديرعامل بانک قرض الحسنه رسالت با اشاره به نقش قرض الحسنه در توانمندسازي روستاييان گفت: اين بانک به عنوان معين اقتصادمقاومتي در مدت 1.5 سال بيش از 150شغل پايدار در استان کرمان ايجاد کرده است.

استاندار چهارمحال و بختياري نيز در اين ديدار به ظرفيت هاي استان بويژه در مناطق روستايي و عشايري اشاره کرد و گفت: مناطق روستايي و عشايري بايد به عنوان بهترين ظرفيت در اجراي برنامه هاي اقتصاد مقاومتي مد نظر قرار گيرند.

اقبال عباسي ادامه داد: استان چهارمحال و بختياري از لحاظ جغرافيايي و وجود پتانسيل هاي فراوان از جمله گردشگري، صنايع دستي، کشاورزي و دامپروري و داشتن مردماني سختکوش يکي از استان هاي مستعد در کشور به شمار مي رود و از اجراي الگوي توسعه کارآفريني اجتماعي رسالت در اين استان حمايت مي کنيم.

افزودن دیدگاه