پرتال استانداری چهارمحال و بختیاری
استاندار چهارمحال و بختياري اعلام کرد:

ساختمان هاي اداري مازاد بر نياز دستگاه ها تعيين تکليف مي شود

کد خبر: 31562 تاریخ انتشار: 1397/12/04
نمایش: 547
اخبار
استاندار چهارمحال و بختياري گفت: ساختمان هاي اداري مازاد بر نياز دستگاه ها و نهادهاي دولتي استان ، به نهادهاي متقاضي واگذار و يا تغيير بهره برداري داده مي شود.
اقبال عباسي روز شنبه در نشست راهبري توسعه و مديريت استان افزود: آن بخشي از ساختمان هاي دستگاه هاي اداري استان که مازاد بر نياز دستگاه هاي مالک است شناسايي و سپس با بررسي در کميته تخصصي و تعيين تکليف در شوراي راهبري و کسب مصوبه در شوراي برنامه ريزي به دستگاه هاي متقاضي واگذار مي شود.

وي ادامه داد: اين فرايند در رابطه با دستگاه هاي استاني ترتيب اثر داده مي شود و در خصوص دستگاه هاي ملي بايد در وزارتخانه هاي مربوطه موضوع بررسي و تعيين تکليف شود.

عباسي تصريح کرد: در صورتي که دستگاه هاي متقاضي نياز به طبقه و يا چند اتاق داشته باشند اين درخواست در فرمانداري شهرستان مربوطه، دستگاه متقاضي، دستگاه مالک و سازمان مديريت و برنامه ريزي بررسي مي شود.

به گفته استاندار چهارمحال و بختياري پس از آنکه ساختمان هاي اداري مازاد بر نياز ادارات و دستگاه ها شناسايي شد دستگاه مالک حق مخالفت براي واگذاري اين مکان ها به دستگاه متقاضي ندارد و مصوبه شوراي برنامه ريزي لازم الاجرا خواهد بود.

عباسي همچنين در ادامه اين نشست به شاخص هاي ارزيابي دستگاه ها و نهادهاي دولتي استان اشاره کرد و گفت: بر اساس دستورالعمل هايي که از تهران رسيده است 200 امتياز از يک هزار امتياز ارزيابي دستگاه ها به استانها واگذار شده است.

وي تصريح کرد: حساسيت مديران نسبت به ارزيابي دستگاه هاي مربوطه نشانه خوبي است و مديراني که به اين موضوع اهميت مي دهند، شايستگي بيشتري دارند.

افزودن دیدگاه