پرتال استانداری چهارمحال و بختیاری
مديرکل دفتر تقسيمات کشوري وزارت کشور:

هيچ تغييري در حدود تقسيماتي استان چهارمحال و بختياري صورت نپذيرفته است.

کد خبر: 31658 تاریخ انتشار: 1397/12/19
نمایش: 78
اخبار
جلالي مديرکل دفتر تقسيمات کشوري در واکنش به برخي شايعات مبني بر الحاق بخشهايي از دو استان لرستان و چهارمحال و بختياري به استان اصفهان گفت: هيچ تغييري در حدود تقسيماتي استان هاي مذکور صورت نپذيرفته است.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني وزارت کشور، دکتر سعيد جلالي مديرکل دفتر تقسيمات کشوري در واکنش به انتشار شايعه کذب تغيير حدود تقسيماتي در نقشه ايران در فضاي مجازي  با ادعاي " الحاق بخش هايي از استان هاي لرستان  و چهارمحال و بختياري به استان اصفهان" تصريح کرد: هيچ تغييري در حدود  تقسيماتي استان هاي مذکور صورت نپذيرفته است.

افزودن دیدگاه