پرتال استانداری چهارمحال و بختیاری

به نظر شما کدام قانون یا بخشنامه نیاز به اصلاح یا بازبینی دارد؟

ضمن عرض تشکر از اظهار نظر شما، به استحضار می رساند این صفحه برای جمع آوری نظرات مردمی روی پیشنویس های سیاسی و مقررات استانی بر روی پایگاه اطلاع رسانی قرار گرفته است. لطفا نقطه نظرات خود در خصوص طرح ها، قوانین و ضوابط مرتبط با استانداری چهارمحال و بختیاری را مطرح نمائیدایجاد کننده صفحه : مدیر سایت | تاریخ آخرین ویرایش : 1403/01/07