پرتال استانداری چهارمحال و بختیاری

ایجاد پایگاه داده مکان محور و تقسیمات کشوری

رسیدگی به درخواست ها و موضوعات تقسیمات کشوری

مشخصات خدمت

باتوجه به نقش حاکمیتی وزارت کشور و ماموریت های این وزارتخانه در حوزه هایی نظیر اجتماعی ، سیاسی ، تقسیمات کشوری ، مرز و مبارزه با قاچاق و مدیریت بحران و بلایای طبیعی ،داده های مکان محور و سرویس های الکترونیک مورد نیاز در راستای اهداف و ماموریت های این وزارتخانه ، در اختیار دستگاههای دولتی ، بخش خصوصی و آحاد جامعه قرار می گیرد.

شناسنامه خدمت

عنوان فایل
شناسنامه خدمت

نحوه ارائه خدمت

1. ارائه درخواست
2. بررسی درخواست ارائه شده به منظور تطابق با ضوابط مربوطه
3. انجام هماهنگی های موردنیاز در صورت تطابق درخواست با ضوابط
4. ارائه داده های مکان محور و سرویس های الکترونیک مورد نیاز

دسترسی به خدمت