پرتال استانداری چهارمحال و بختیاری

صدور پروانه زناشویی بانوان ایرانی با مردان خارجی

خدمات اتباع و مهاجرین خارجی

مشخصات خدمت

این خدمت با دریافت نامه مربوطه از استانداری ها یا سفارتخانه ها آغاز گردیده و مدارک مرتبط ، مورد بررسی قرار می گیرد. درصورت رعایت ضوابط و مقررات و وجود شرایط لازم، مکاتبات موردنیاز با ثبت احوال جهت پروانه صورت می پذیرد.

شناسنامه خدمت

عنوان فایل
شناسنامه خدمت

نحوه ارائه خدمت

1. ارائه تقاضای ثبت ازدواج
2. دریافت نامه پروانه زناشویی صادر شده توسط استانداری ها و یا سفارتخانه ها
3. بررسی مدارک و تطابق با آئین نامه ها و بخشنامه ها
4. صدور پروانه زناشویی در صورت تائید
5. ارسال یک نسخه از پروانه زناشویی به وزارت کشور و سایر دستگاه های مرتبط

دسترسی به خدمت

برای دسترسی به خدمت روی لینک زیر کلیک کنید

دسترسی به خدمت