پرتال استانداری چهارمحال و بختیاری

پذیرش، نگهداری و اخراج اتباع خارجی غیرمجاز و متخلف

خدمات اتباع و مهاجرین خارجی

مشخصات خدمت

شناسنامه خدمت

عنوان فایل
شناسنامه خدمت

نحوه ارائه خدمت

دسترسی به خدمت