پرتال استانداری چهارمحال و بختیاری

گزینش

سایر

مشخصات خدمت

این خدمت در برگیرنده انجام فرآیند گزینش در خصوص افراد جدید الاستخدام یا شاغل به کار در وزارت کشور می باشد. همچنین مبحث رسیدگی به شکایات واصل شده در امر گزینش افراد، از دیگر فعالیت های مرتبط در این امر خواهد بود.

شناسنامه خدمت

عنوان فایل
شناسنامه خدمت

نحوه ارائه خدمت

این خدمت در برگیرنده انجام فرآیند گزینش در خصوص افراد جدید الاستخدام یا شاغل به کار در وزارت کشور می باشد. همچنین مبحث رسیدگی به شکایات واصل شده در امر گزینش افراد، از دیگر فعالیت های مرتبط در این امر خواهد بود.

دسترسی به خدمت

برای دسترسی به خدمت روی لینک زیر کلیک کنید

دسترسی به خدمت