پرتال استانداری چهارمحال و بختیاری

صدور مجوز تاسیس شهرداری

سایر

مشخصات خدمت

موافقت با تاسیس شهرداری براساس دستورالعمل های مصوب وزارت کشور

شناسنامه خدمت

عنوان فایل
شناسنامه خدمت

نحوه ارائه خدمت

موافقت با تاسیس شهرداری براساس دستورالعمل های مصوب وزارت کشور

دسترسی به خدمت

برای دسترسی به خدمت روی لینک زیر کلیک کنید

دسترسی به خدمت