پرتال استانداری چهارمحال و بختیاری

رسیدگی به شکایات انتخابات

برگزاری انتخابات الکترونیک

مشخصات خدمت

لیست اطلاعات مورد نیاز در نامه درخواست به همراه امضا درخواست دهندگان:

مشخصات شاكي يا شاكيان شامل:
 نام
نام خانوادگي
نام پدر
 شغل
نشاني كامل
شماره تلفن(‌در صورت داشتن تلفن)
متن شکایت
اصل امضاء شاكي
 
 

نحوه ارائه خدمت

دسترسی به خدمت

برای دسترسی به خدمت روی لینک زیر کلیک کنید

دسترسی به خدمت