پرتال استانداری چهارمحال و بختیاری

ثبت نام داوطلبین انتخابات و اعلام فهرست نامزدهای تایید شده

برگزاری انتخابات الکترونیک

مشخصات خدمت

در زمان انتخابات سامانه جامع انتخابات برای کلیه دفاتر پیشخوان خدمات دولت فعال میگردد و دفاتر مجاز از طریق لینک ارائه شده برای خدمت قابلیت ثبت نام داوطلبین شورای شهر و روستا را دارند

نحوه ارائه خدمت

در زمان انتخابات سامانه جامع انتخابات برای کلیه دفاتر پیشخوان خدمات دولت فعال میگردد و دفاتر مجاز قابلیت ثبت نام داوطلبین شورای شهر و روستا را دارند

دسترسی به خدمت

برای دسترسی به خدمت روی لینک زیر کلیک کنید

دسترسی به خدمت